Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Inkomen

Personen met een handicap hebben bijkomende kosten om zich aan het maatschappelijke leven aan te passen. Ze zijn vaak aangewezen op hulp van anderen en zijn niet altijd in staat om evenveel te verdienen als gezonde mensen.

Enkele maatregelen helpen mensen met een handicap de extra kosten en het verlies aan inkomen te compenseren.