Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Mobiliteit

Mensen met een handicap kunnen een parkeerkaart aanvragen en krijgen korting voor openbaar vervoer.

Verder komen sommige mensen met een handicap in aanmerking voor een lager btw-tarief bij de aankoop van een wagen. In dat geval worden ze ook vrijgesteld van de verkeersbelasting en de belasting inverkeersstelling.