Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Persoonsvolgende financiering

De persoonsvolgende financiering gaat in de loop van 2016 van start.

Mensen met een erkende handicap krijgen een budget van de Vlaamse overheid. Met dat budget kunnen ze zelf beslissen welke hulp ze willen gebruiken. Dat kan gaan om bijvoorbeeld poetshulp of kinderopvang, maar ook om gespecialiseerde zorg.

De persoonsvolgende financiering bestaat uit twee trappen.

Ga ook naar

CM-diensten en
-voordelen