De diensten gezinszorg kunnen bepaalde taken in het huishouden geheel of gedeeltelijk overnemen. Afhankelijk van de situatie kunnen ze helpen met koken, de was en de strijk of de boodschappen.  Ze staan vooral in voor persoonlijke verzorging en morele ondersteuning.

Je kunt de zorg aanvragen bij diensten voor gezinszorg en soms het OCMW. De kostprijs is afhankelijk van het inkomen van jezelf of je gezin en van de gezinssamenstelling.

CM-voordeel

CM helpt je bij de aanvraag voor gezinszorg en geeft je een tegemoetkoming per gepresteerd uur.

Kies je regio of CM-ziekenfonds onderaan de pagina en je krijgt alle concrete informatie.

Voorwaarden

  • Lid zijn van CM
  • Beroep doen op een dienst voor gezinszorg die erkend is door je ziekenfonds.

Wat te doen?

Bezorg je ziekenfonds de originele factuur van de dienst voor gezinszorg. De CM-tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen