Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Info en advies

Ziek, zorgbehoevend of mantelzorger? Het is niet makkelijk uit te vissen waar je terecht kunt voor hulp en op welke sociale en financiële voorzieningen je aanspraak maakt.

De medewerkers van het Infopunt Chronisch Zieken, de dienst Maatschappelijk Werk en het Thuiszorgcentrum helpen je graag verder.