Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Samana

Samana biedt een gevarieerde werking waar mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen. De vereniging is actief is in alle Vlaamse buurten en gemeenten

Met haar duizenden vrijwilligers biedt Samana een waaier van activiteiten aan om het sociale isolement van langdurig zieken te doorbreken en ze te steunen in hun leven met een chronische ziekte.

Surf naar www.samana.be voor alle concrete informatie.

Ga ook naar

CM-diensten en
-voordelen