Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering is bestemd voor mensen die veel zorg nodig hebben. Ook rusthuisbewoners en bewoners van een psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op. 

Zij kunnen rekenen op een zorgvergoeding van 130 euro per maand om te besteden aan niet-medische kosten.

Goed om te weten

  • De Vlaamse zorgverzekering maakt deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. CM-Zorgkas zet die om in de praktijk.
  • Wie laattijdig een aanvraag indient, kan onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht erkend worden.
  • Als je de bijdrage aan je zorgkas niet altijd correct betaalde, heeft dat gevolgen voor je zorgvergoeding. Want per jaar dat je niet of te laat betaalde, wordt de uitbetaling van de vergoeding met vier maanden opgeschort.
  • Inwoners van Brussel die zich laattijdig bij een zorgkas aansloten, moeten een wettelijke wachttijd doorlopen voor ze de zorgvergoeding kunnen aanvragen.

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je regionale CM-Zorgkas.

Kies je regio of CM-ziekenfonds via het groene kader bovenaan. De contactgegevens zullen hier verschijnen.