CM-voordeel*

 • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar. 
 • Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.

De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM op het moment dat het lidgeld betaald wordt of gedurende de volledige duur van het kamp;
  • heeft recht op kinderbijslag (enkel voor de kamptegemoetkoming).
 • De jeugdvereniging richt zich specifiek tot kinderen en jongeren, en heeft een regelmatige werking die voldoet aan de definitie jeugdwerk.
 • Het jeugdkamp is:
  • georganiseerd door een jeugdvereniging (zie omschrijving boven).
  • georganiseerd door een voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend is als MPI of MFC;
  • ingericht als monitorcursus door verenigingen die hiertoe gemachtigd zijn.

Wat te doen?

 • Download het aanvraagformulier en laat het invullen door de jeugdvereniging:

  De tegemoetkoming voor de monitorcursus Kazou wordt automatisch terugbetaald. Hiervoor moet je geen aanvraagformulier kamptegemoetkoming indienen.

 • Bevestig een gele klever op het formulier.
 • Deponeer het attest in een CM-brievenbus (bezorg het attest voor de kamptegemoetkoming pas na afloop van het kamp).

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Goed om te weten

 • De tegemoetkoming is niet van toepassing voor Kazou-vakanties, omdat je als CM-lid voor deze jeugdvakanties al een voordeel geniet. 

*De terugbetaling van het lidgeld blijft nog van toepassing voor lidgeld betaald vóór 1 januari 2019.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen