CM-voordeel

Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.

De tegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM gedurende de volledige duur van het kamp;
  • geeft recht op kinderbijslag.
 • De jeugdvereniging richt zich specifiek tot kinderen en jongeren, en heeft een regelmatige werking die voldoet aan de definitie jeugdwerk.
 • Het jeugdkamp is:
  • georganiseerd door een jeugdvereniging (zie omschrijving boven).
  • georganiseerd door een voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend is als MPI of MFC;
  • ingericht als monitorcursus door verenigingen die hiertoe gemachtigd zijn.

Wat te doen?

 • Download het aanvraagformulier kamptegemoetkoming en laat het invullen door de jeugdvereniging.
  De tegemoetkoming voor de monitorcursus Kazou wordt automatisch terugbetaald. Hiervoor moet je geen aanvraagformulier kamptegemoetkoming indienen.
 • Bevestig een gele klever op het formulier.
 • Deponeer het attest in een CM-brievenbus (bezorg het attest voor de kamptegemoetkoming pas na afloop van het kamp).

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Goed om te weten

De tegemoetkoming is niet van toepassing voor Kazou-vakanties, omdat je als CM-lid voor deze jeugdvakanties al een voordeel geniet. 

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen