Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Jeugdvereniging

CM-voordeel

 • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar. 
 • Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.

De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM op het moment dat het lidgeld betaald wordt of gedurende de volledige duur van het kamp;
  • heeft recht op kinderbijslag (enkel voor de kamptegemoetkoming).
 • De jeugdvereniging richt zich specifiek tot kinderen en jongeren en een regelmatige werking uitbouwen die voldoet aan de definitie jeugdwerk.*
 • Het jeugdkamp is:*
  • georganiseerd door een jeugdvereniging die erkend is erkend als landelijke georganiseerde jeugdvereniging door het ‘Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen’ van de Vlaamse overheid (uitgezonderd Kazou-vakanties).
  • georganiseerd door een voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend is als MPI of MFC;
  • ingericht als monitorcursus door verenigingen die hiertoe gemachtigd zijn.

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen

Wat te doen?

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Goed om te weten

 • De tegemoetkoming is niet van toepassing voor Kazou-vakanties, omdat je als CM-lid voor deze jeugdvakanties al een voordeel geniet. 

Wens je meer informatie?