Voorhuwelijkssparen
HomeDiensten en voordelen

Voorhuwelijkssparen


Sinds 2011 is het niet meer mogelijk om in te schrijven bij het voorhuwelijkssparen. Wie voordien reeds spaarde, kan dit evenwel verder blijven doen.

Sinds 2011 is het niet meer mogelijk om in te schrijven bij het voorhuwelijkssparen. 

Wie voor 2011 aan voorhuwelijkssparen deed, kan dit evenwel verder blijven doen. Ook wie bij een ander ziekenfonds aan voorhuwelijkssparen deed en overstapt naar CM, kan bij CM verder sparen.

De opbrengst is afhankelijk van het gespaarde bedrag en het aantal jaren dat je spaarde. 

Voor meer informatie kun je terecht bij je regionaal CM-ziekenfonds.

Wat te doen om je spaargeld te ontvangen?

 • Bij huwelijk of wettelijk samenwonen in 2016 of erna
  Bezorg je ziekenfonds een uittreksel uit het bevolkingsregister. Of wacht tot je ziekenfonds contact met jou opneemt nadat het via de kruispuntbank op de hoogte werd gebracht van je huwelijk of wettelijke samenwoning. 
 • Bij feitelijk samenwonen
  Als samenwonende kan je je spaargeld opvragen zonder wettelijk samen te wonen. In dat geval moet je zelf je ziekenfonds contacteren en zijn dezelfde intresten van toepassing als bij huwelijk of wettelijke samenwoning. 
 • Je wordt 30 jaar en bent niet gehuwd of wettelijk samenwonend
  Je hoeft niets te doen. Je regionaal CM-ziekenfonds zal met jou contact opnemen voor verdere afspraken in verband met de uitbetaling. 
 • Je wenst je spaargeld vervroegd op te vragen
  Neem contact op met je regionaal CM-ziekenfonds.

Ga ook naar