Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Bijkomende uitkeringen

Bovenop de ziekte- en invaliditeits-uitkering bestaan er nog andere uitkeringen. Wie om gezondheidsredenen aangewezen is op andermans hulp, maakt bijvoorbeeld aanspraak op een aanvullende uitkering 'Hulp van derden'. 

Los van de ziekteverzekering kunnen slachtoffers van een beroepsziekte aankloppen bij het Fonds voor de beroepsziekten.