CM-voordeel

CM betaalt 30 procent van je uitgaven voor homeopathische geneesmiddelen terug. Deze tegemoetkoming is onbeperkt. Er is dus geen jaarlijks maximumbedrag. 

Voor homeopathische magistrale bereidingen geldt eveneens een tegemoetkoming van 30 procent van je uitgaven maar met een maximum van 50 euro per jaar per persoon.

Voorwaarden

  • Lid zijn van CM. 
  • De geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een arts die erkend is door het Riziv en aangekocht bij een apotheker die in België is gevestigd. 
  • De producten komen voor op de lijst waarvoor een CM-tegemoetkoming is voorzien. 

Wat te doen?

  • Vraag je apotheker bij aankoop van de geneesmiddelen een BVAC-attest. De terugbetaalbare producten worden op dit attest aangeduid met een asterisk (*)
  • Bezorg dit attest aan je CM-ziekenfonds
De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk overgeschreven op je rekening.

Ga ook naar


Download