Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Specifieke regelingen

Sluit je een globaal medisch dossier af bij je huisarts, krijg je onder andere meer terugbetaald voor consultaties.

Daarnaast werkte de ziekteverzekering nog verschillende andere regelingen uit om de medische kosten te beperken voor mensen met een laag inkomen of met hoge medische uitgaven.