HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Tijdelijke maatregelen voor terugbetaling van medische kosten

Sinds het begin van de coronacrisis is het niet altijd mogelijk om naar je arts, kinesitherapeut of tandarts te gaan. Soms is zo'n bezoek nodig om bijvoorbeeld een akkoord voor een behandeling of terugbetaling te behouden of te verlengen.

Tijdelijke maatregelen vangen dit op en zorgen ervoor dat bepaalde rechten automatisch aangepast of verlengd worden. Je hoeft er dus zelf niets voor  te doen

Deze tijdelijke maatregelen gelden tot het einde van de Covid-19-crisis, tenzij anders bepaald. 

Audiciens

 • Geldigheidsduur medisch voorschrift waarvan minstens één dag in de coronaperiode valt: automatische verlenging met zes maanden. Dit betekent dat het voorschrift om een hoorapparaat te testen twaalf maanden geldig is en dit voor de toerusting acht maanden. 
 • Afleveringstermijn: verlenging met zes maanden als minstens één dag van de oorspronkelijke afleveringstermijn in de coronaperiode valt.
 • Maximumleeftijd: verhoging met zes maanden indien deze leeftijd wordt bereikt tijdens de coronaperiode. Voorbeeld: maximaal 18 jaar wordt maximaal 18 jaar en 6 maanden.

  >>Top

Bandagisterie en orthopedie

 • Geldigheidsduur medisch voorschrift waarvan minstens één dag in de coronaperiode valt: automatische verlenging met acht maanden voor een eerste toestel en twaalf maanden voor een hernieuwing.
 • Afleveringstermijn: verlenging met zes maanden als minstens één dag van de oorspronkelijke afleveringstermijn in de coronaperiode valt.
 • Maximumleeftijd: verhoging met zes maanden indien deze leeftijd wordt bereikt tijdens de coronaperiode. Voorbeeld: maximaal 18 jaar wordt maximaal 18 jaar en 6 maanden.

>>Top

Geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen

Akkoorden voor onderstaande geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen met een einddatum tussen 13 februari en 30 juni (beide data inclusief) zijn automatisch drie maanden langer geldig. 

 • Actieve verbandmiddelen 
 • Analgetica
 • Autosondage    
 • Dieetvoeding
 • Enterale voeding
 • Forfaits bijzondere voeding:
  • Coeliakie of dermatitits herpetiformis
  • Gluten/gliadine-allergie
 • Geneesmiddelen bij verhoogde bloeddruk, hoge cholesterol, …
 • Obesitas-hypoventilatie
 • Parenterale voeding
 • Zuurstofconcentrator

>>Top

Kinesitherapie

 • Geldigheidsduur medisch voorschrift waarvan minstens één dag in de coronaperiode valt: automatische verlenging met zes maanden.
 • Geldigheidsduur akkoorden erkenning zware aandoening (E-lijst) en kennisgeving acute F-aandoeningen (Fa) waarvan minstens één dag in de coronaperiode valt: automatische verlenging met zes maanden.
 • Maximumleeftijd voor de behandeling: verhoging met zes maanden indien deze leeftijd wordt bereikt tijdens de coronaperiode. Voorbeeld: maximaal 18 jaar wordt maximaal 18 jaar en 6 maanden.

>>Top

Logopedie

 • Akkoorden waarvan minstens één dag in de coronaperiode valt: automatische verlenging met zes maanden.
 • Maximumleeftijd voor de behandeling: verhoging met zes maanden indien deze leeftijd wordt bereikt tijdens de coronaperiode. Voorbeeld: maximaal 18 jaar wordt maximaal 18 jaar en 6 maanden.

>>Top

Medisch begeleide voortplanting (MBV)

De maximumleeftijd voor medisch begeleide voortplanting wordt verhoogd met zes maanden: 43 jaar wordt dus 43 jaar en 6 maanden.

>>Top

Opticiens

 • Geldigheidsduur medisch voorschrift waarvan minstens één dag in de coronaperiode valt: automatische verlenging met zes maanden. De voorschriften zijn dan twaalf maanden geldig.
 • Onderhoud oogprothese: verlenging van de onderhoudstermijn met zes maanden indien de datum voor het onderhoud in de coronaperiode valt.
 • Maximumleeftijd voor de behandeling: verhoging met zes maanden indien deze leeftijd wordt bereikt tijdens de coronaperiode. Voorbeeld: maximaal 18 jaar wordt maximaal 18 jaar en 6 maanden.

>>Top

Revalidatie

Voor heel wat aandoeningen die worden opgevolgd door revalidatiecentra zijn maatregelen genomen om de verzorging te laten doorlopen. 

 • Automatische verlenging van bepaalde akkoorden revalidatie 
  • Automatische verlenging met zes maanden indien de einddatum tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 valt voor onderstaande types revalidatie.
   • Ademhalingsondersteuning thuis 
   • Ademhalingsrevalidatie 
   • Cardiale revalidatie   
   • Cerebral palsy 
   • Chronisch vermoeidheidssyndroom 
   • Clairs Vallons en Zeepreventorium 
   • Continue glucose monitoring 
   • Diabetes (volwassenen, jongeren, kinderen)
   • Geheugenklinieken
   • Insulinepomp  
   • Metabole aandoeningen 
   • Neuro-locomotorische revalidatie 
   • Obesitas-hypoventilatie 
   • Prematuren  
   • Slaapapneu
   • Voetkliniek 
   • Willian- Lennox 
   • Zuurstoftherapie
  • Automatische verlenging met één jaar indien de einddatum tussen 1 maart 2020  en 31 december 2020 valt. Van toepassing voor nierziekten bij kinderen, HIV, mucoviscidose, neuromusculaire aandoeningen, spina bifida en hemofilie.
  • Automatische verlenging van de termijn voor ergotherapeutische verstrekkingen na een revalidatieprogramma in een centrum voor locomotorische en neurologische revalidatie. In normale omstandigheden moet de ergotherapie uitgevoerd worden binnen de zes maanden na het einde van het revalidatieprogramma. Als een deel van deze termijn tussen 14 maart en 30 juni valt, wordt de termijn verlengd tot twaalf maanden. 
  • Automatische verlenging met één jaar voor wie een zorgtraject diabetes volgt en een akkoord heeft voor ambulante diabeteseducatie. 
 • Aantal contacten
  Indien de coronaperiode binnen een lopend akkoord valt, volstaat één fysiek contact per jaar om aan de voorwaarden van de meeste overeenkomsten te voldoen. 

>>Top

Statuut chronische aandoening

In het kader van Covid-19 werd beslist om het jaar 2020 te neutraliseren.

 • Voldeed je in 2019 aan de voorwaarde van hoge ziektekosten in elk kwartaal? Dan gaat men ervan uit dat in 2020 ook aan die voorwaarde werd voldaan en krijg je het statuut een eerste maal toegekend op 1 januari 2021.
 • Voldeed je in 2021 aan de voorwaarde van hoge ziektekosten in elk kwartaal? Dan gaat men ervan uit dat in 2020 ook aan die voorwaarde werd voldaan en krijg je het statuut een eerste maal toegekend op 1 januari 2022.
 • Werd je statuut in 2021 verlengd op basis van hoge ziektekosten in 2019? Dan wordt het ook in 2022 verlengd.

Meer over het statuut chronische aandoening.

Tandzorg en orthodontie

 • Bij het mondzorgtraject en voor de verwijdering van tandsteen is de tegemoetkoming hoger als je in het voorgaande kalenderjaar een tandheelkundige verstrekking hebt gekregen. Door de coronacrisis kan het echter zijn dat er het afgelopen jaar geen tandartsbezoek heeft plaatsgevonden. Om te vermijden dat je daardoor in 2022 minder terugbetaald krijgt, houden we rekening met de terugbetaalde tandzorg uit 2020 en 2021. 
 • Als de maximumleeftijd voor een behandeling wordt bereikt tijdens de coronaperiode wordt deze leeftijd verhoogd met zes maanden. Voorbeeld: maximaal 18 jaar wordt maximaal 18 jaar en 6 maanden. Dit principe is niet van toepassing op de leeftijdsvoorwaarde voor de specifieke verstrekkingen bij kankerpatiënten bij tandverlies of ernstige tandafwijkingen ten gevolge van chemotherapie en/of radiotherapie voor de 12e verjaardag.
 • Voor bepaalde tandzorg is nazorg door de tandarts nodig binnen de dertig dagen of twaalf maanden na de behandeling (bv. voor uitneembare tandprotheses en orale implantaten). Als een deel van deze periode in de coronaperiode valt, wordt deze termijn opgeschort en verlengd met dertig dagen.
 • De leeftijdsvereisten en termijnen die gelden bij orthodontie worden tijdens de coronaperiode verlengd met zes maanden. Op die manier blijft de terugbetaling van een orthodontische behandeling gegarandeerd.

>>Top

Zorgtrajecten

Versoepeling van de voorwaarden voor de jaarlijkse verlenging van een zorgtraject voor het jaar 2020: 

 • één bezoek bij de huisarts in 2020 volstaat (in plaats van twee);
 • de jaarlijkse raadpleging bij de art-specialist mag eenmalig gebeuren in een periode van 24 maanden (in plaats van 18 maanden).

>>Top