HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Ziekenfondsen steunen vaccinatiecampagne tegen Covid-19

Bij CM komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de lopende vaccinatiecampagne tegen Covid-19. 

Wat is de rol van de ziekenfondsen?

De ziekenfondsen vervullen specifiek voor deze campagne de volgende opdrachten: 

  • aanleveren van digitale contactgegevens van alle leden;
  • aanleveren van rijksregisternummer van leden die risicopatiënt zijn;
  • algemeen sensibiliseren en informeren over Covid-19-vaccinaties. 

Contactgegevens

De overheid zal jou per brief uitnodigen om je te laten vaccineren. 

Indien CM beschikt over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, zal het die gegevens ook overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid. Op die manier kun je via je gsm-nummer en/of e-mailadres aanvullende communicatie krijgen over je vaccinatie tegen Covid-19. 

Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. 

Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteren de ziekenfondsen de risicopatiënten op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van CM.

Indien je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, heeft CM jouw rijksregisternummer overgemaakt aan de vaccinatiedatabase van de overheid, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst die door de verschillende regio's is bekrachtigd. In de vaccinatiedatabase komt dus alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld. 

Wie een globaal medisch dossier heeft, kan ook door zijn huisarts gedetecteerd worden als risicopatiënt. In dat geval zal de huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase. Dat kan tot en met 2 juni 2021.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité via het verlenen van een beraadslaging op 08-02-2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 

De overgemaakte persoonsgegevens (alleen voor de finaliteit zoals hier beschreven te gebruiken - niet voor andere doelen) zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden. 

Wij stellen alles in het werk om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteraard blijven wij daarnaast ook onze informatierol vervullen. We staan erop om onze leden betrouwbare, actuele en wetenschappelijk getoetste informatie te geven.

Meer info?

Wens je meer informatie over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, eveneens over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten? 

Je kunt daarvoor ook terecht op de volgende websites: 

Voor de andere regio’s: 

* Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail