HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Ziekenfondsen steunen vaccinatiecampagne tegen Covid-19

CM ondersteunt, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen, de vaccinatiecampagne tegen Covid-19.

Bij CM komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de lopende vaccinatiecampagne tegen Covid-19. 

Wat is de rol van de ziekenfondsen?

De ziekenfondsen vervullen specifiek voor deze campagne de volgende opdrachten: 

  • aanleveren van digitale contactgegevens van alle leden;
  • aanleveren van rijksregisternummer van leden die risicopatiënt zijn;
  • algemeen sensibiliseren en informeren over Covid-19-vaccinaties. 

Contactgegevens

De overheid zal jou per brief uitnodigen om je te laten vaccineren. 

Indien CM beschikt over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, zal het die gegevens ook overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid. Op die manier kun je via je gsm-nummer en/of e-mailadres aanvullende communicatie krijgen over je vaccinatie tegen Covid-19. 

Risicopatiënten

Voor eerdere vaccinatiegolven heeft de Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. 

Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteerden de ziekenfondsen de risicopatiënten op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van CM.

Herfstvaccinatie 2022

Voor de herfstvaccinatie in 2022 heeft de Hoge Gezondheidsraad opnieuw een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie immunogecompromiteerd is is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. 

Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteren de ziekenfondsen de risicopatiënten op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van CM.

Indien je tot deze groep behoort die in aanmerking komt voor een prioritaire vaccinatie in de herfst 2022, heeft CM jouw rijksregisternummer overgemaakt aan de vaccinatiedatabase van de overheid, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst die door de verschillende regio's is bekrachtigd. In de vaccinatiedatabase komt dus alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld. 

Je huisarts kan geen personen aanmelden die immunogecompromitteerd zijn.  Ben je niet geselecteerd en je bent ervan overtuigd dat je wel tot deze groep behoort, kan CM dit nakijken en je vervolgens verwijzen naar het vaccinatiecentrum.

Net als bij vorige gegevensuitwisselingen, gebeurt ook deze uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is ze goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité op het overleg van 08-02-2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 

De overgemaakte persoonsgegevens (alleen voor de finaliteit zoals hier beschreven te gebruiken - niet voor andere doelen) zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden. 

Hoe kun je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?

Op www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgie.be kun je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat. Voor verdere vragen, gelieve je huisarts te raadplegen.

Zowel op de website van je ziekenfonds als bij je huisapotheker kun je algemene informatie verkrijgen over de selectie van risicopatiënten. Je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je niet toevoegen op de vaccinatielijst. 

Meer info?

Wens je meer informatie over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, eveneens over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten? 

Je kunt daarvoor ook terecht op de volgende websites: 

Voor de andere regio’s: 

* Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail