Personen met een diabetespas en personen die een zorgtraject volgen, hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar, mits: 

  • de diëtist erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv); 
  • de prestaties voorgeschreven zijn door de behandelende arts.; 
  • de patiënt geen aanspraak maakt op de zogenaamde diabetesconventies. 

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing in 2017 
771131 Consult van 30 minuten voor personen met een diabetespas 19,66
14,754,9117,701,96
794010Consult van 30 minuten voor personen die een zorgtraject volgen19,6614,754,9117,701,96

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen