Personen met een diabetespas en personen die een zorgtraject volgen, hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar, mits: 

  • de diëtist erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv); 
  • de prestaties voorgeschreven zijn door de behandelende arts.; 
  • de patiënt geen aanspraak maakt op de zogenaamde diabetesconventies. 

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
771131 Consult van 30 minuten voor personen met diabetes type 2  19,99
15,004,9918,001,99
794010Consult van 30 minuten voor personen die een zorgtraject volgen19,9915,004,9918,001,99

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen