CM-voordeel tot 31 december 2021

 • Voor kinderen en jongeren
  • Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. 
 • Voor volwassenen
  • Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 15 euro.   

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald. 

Online sessies via een beveiligd communicatiekanaal komen in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen.

Nieuw in 2022

Vanaf 1 januari 2022:

 • gelden er andere voorwaarden voor de zorgverleners bij wie je terecht kunt voor psychologische zorg;
 • komen ook volledig digitale trajecten in aanmerking.

Lees meer over het nieuwe CM-voordeel psychologische zorg.

Voorwaarden tot 31 december 2021

 • Voor kinderen en jongeren:
  • kind of jongere is lid van CM;
  • kind of jongere geeft recht op kinderbijslag of is ingeschreven als kind persoon ten laste op de dag van de eerste sessie.
 • Voor volwassenen:
  • lid zijn van CM;
  • volwassene geeft geen recht op kinderbijslag.
 • De therapeut sloot een overeenkomst af met CM. Je vindt deze therapeuten in deze lijst.
 • De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen, een klinisch psycholoog, een klinisch orthopedagoog, een centrum algemeen welzijnswerk (CAW) of een ziekenhuisafdeling of -dienst.
 • Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen.
 • De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen:
  • die worden terugbetaald door de ziekteverzekering;
  • in een verzorgingsinstelling;
  • door centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, Kind & Gezin, het  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk of bijzondere jeugdbijstand;
  • waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een online beveiligd communicatiekanaal.

Wat te doen? Tot 31 december 2021.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Ga ook naar


Download


Geestelijke gezondheid


Word lid

Een persoonlijke dienstverlening, een brede waaier aan diensten en voordelen. En dat tegen een voordelige prijs. CM is niet voor niets het grootste ziekenfonds van het land. 

Wil ook jij lid worden? Dat kan snel en eenvoudig.

Sluit nu aan