CM-voordeel

  
 • Voor kinderen en jongeren
  • Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. 
  • Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per lid.
 • Voor volwassenen (vanaf 2018)
  • Terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium). 
  • Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per lid. 

Online sessies via een beveiligd communicatiekanaal komen in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen.

Voorwaarden

 • Voor kinderen en jongeren:
  • kind of jongeren is lid van CM;
  • kind of jongere geeft recht op kinderbijslag op de dag van de eerste sessie.
 • Voor volwassenen:
  • lid zijn van CM;
  • volwassene geeft geen recht op kinderbijslag.
 • De therapeut sloot een overeenkomst af met CM. Je vindt deze therapeuten in deze lijst.
 • De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW).
 • Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen.
 • De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen:
  • die worden terugbetaald door de ziekteverzekering;
  • in een verzorgingsinstelling;
  • door centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, Kind & Gezin, het  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk of bijzondere jeugdbijstand;
  • waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een online beveiligd communicatiekanaal.

Wat te doen?

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Ga ook naar


Download