HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenGeestelijke gezondheidCM-tegemoetkoming psychotherapie

Welke psychotherapeuten kunnen een overeenkomst met CM afsluiten?

Voorwaarden

De psychotherapeut dient te beschikken over:

 • een diploma menswetenschappen, minstens niveau hoger onderwijs;
 • én een diploma van een aanvullende en wetenschappelijk onderbouwde opleiding psychotherapie:
  • van minstens drie jaar;
  • georganiseerd door een door de overheid erkende onderwijsinstelling of door een vormingsinstelling;
  • die toegang geeft tot het lidmaatschap van een koepelvereniging voor psychotherapeuten in België, die psychotherapeuten verenigt van meer dan één onderwijs- of vormingsinstelling;
  • die zich situeert binnen één van de vier hoofdrichtingen: psychodynamische, experiëntiële, gedrags- of systeempsychotherapie; of binnen de integratieve psychotherapie;
 • een zelfstandigenstatuut (in hoofd- of in bijberoep);
 • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De psychotherapeut dient bovendien:

 • lid te zijn van een koepelvereniging voor psychotherapeuten in België, die psychotherapeuten verenigt van meer dan één onderwijs- of vormingsinstelling en zich situeert binnen één van de vier hoofdrichtingen: psychodynamische, experiëntiële, gedrags- of systeempsychotherapie; of binnen de integratieve psychotherapie;
 • te voldoen aan de BTW-verplichtingen.

Geïnteresseerd?

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je graag een overeenkomst met CM afsluiten? Dan volstaat het om contact op te nemen met CM via zorgverstrekkers@cm.be. CM zorgt voor de verdere afhandeling van je overeenkomst.

Nieuw in 2022

Vanaf 1 januari 2022:

 • gelden er andere voorwaarden voor de zorgverleners bij wie je terecht kunt voor psychologische zorg;
 • komen ook volledig digitale trajecten in aanmerking.

Lees meer over het nieuwe CM-voordeel psychologische zorg.

CM-diensten en -voordelen