HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenOrthodontie

Orthodontie voor jongeren

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Tot 22 jaar komt de ziekteverzekering tegemoet in de kosten voor orthodontie. De bedragen zijn forfaitair, ongeacht de gebruikte technieken en/of toestellen.

Normale
tegemoetkoming
Verhoogde
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing sinds 1 juni 2022
Onderzoek vóór een eventuele behandeling (1)38,0048,50
Analyse van de gegevens en opmaak behandelingsplan30,0040,50
Regelmatige behandeling na plaatsing apparaat (2)19,5026,00
Contentiecontrolezitting (3)13,0019,50
Forfait voor het apparaat (4)158,00203,50

(1) Het onderzoek gaat gepaard met het verzamelen van gegevens en het vervaardigen van de studiemodellen.  
(2) Twee zittingen per kalendermaand zijn terugbetaalbaar, met een maximum van zes zittingen per zes kalendermaanden. Tijdens de volledige behandeling zijn maximaal 36 terugbetalingen mogelijk. 
(3) Maximaal vier terugbetalingen per kalenderjaar; maximaal twaalf terugbetalingen in totaal mogelijk.  
(4) Dit bedrag wordt tweemaal uitbetaald: een eerste keer na de plaatsing van het apparaat; een tweede keer na de eerste zes zittingen van regelmatige behandeling (ten vroegste de zesde kalendermaand van behandeling).

Voorwaarden

 • Het orthodontisch toestel wordt geplaatst vóór de 15e verjaardag:
  • Als je hiervoor een getuigschrift ontvangt, dan moet je dat aan je ziekenfonds bezorgen vóór de 15e verjaardag
 • Het orthodontisch toestel wordt geplaatst na de 15e verjaardag:
  • Het ziekenfonds heeft een kennisgeving nodig vóór de 15e verjaardag. Ontvang je hiervoor een getuigschrift, bezorg dit dan onmiddellijk aan je ziekenfonds, zeker vóór de 15e verjaardag.
  • De behandeling start uiterlijk 24 kalendermaanden na de kennisgeving, tenzij dit anders vermeld staat in de kennisgeving (kennisgeving ten bewarende titel).
  • Tegemoetkoming in de kosten voor orthodontie is alleen mogelijk tot 22 jaar.

Wat te doen?

 • Geef tijdens de behandeling alle getuigschriften van verstrekte hulp (die je van de orthodontist ontvangt) onmiddellijk door aan je ziekenfonds.

Goed om te weten

 • Niet-geconventioneerde orthodontisten kunnen vrij hun honorarium bepalen. Informatie over geconventioneerde en niet-geconventioneerde zorgverleners, kun je hier opzoeken.
 • Omwille van de specificiteit van elke behandeling is het niet mogelijk om een eenduidige prijs voor de behandeling op te geven. Vraag daarom steeds vooraf een schriftelijke kostenraming.
 • Wordt de behandeling om medische redenen voor meer dan zes maanden onderbroken, moet je ziekenfonds binnen de zes kalendermaanden verwittigd worden. Dit gebeurt door vermelding van een specifiek codenummer (305653) op het getuigschrift dat je onmiddellijk bij het ziekenfonds moet indienen. Als de melding uitzonderlijk niet kan gebeuren door het attesteren van de prestatie 305653, dient de zorgverstrekker de onderbreking tijdig schriftelijk te melden. Zoniet wordt de terugbetaling van de behandeling stopgezet.
  Een afwijking is enkel mogelijk indien het gaat om een onvrijwillige onderbreking, die het gevolg is van overmacht uit hoofde van de verstrekker (bv. hospitalisatie van de verstrekker, stopzetting van de professionele activiteit).
 • Als een orthodontische behandeling volledig is afgewerkt, kan er niet meer worden tegemoetgekomen in een tweede behandeling.
 • Het verderzetten van de behandeling na de 22ste verjaardag geeft geen recht meer op een tegemoetkoming, tenzij bij specifieke groeistoornissen.
 • Veranderen van tandarts of orthodontist is mogelijk, zolang de onderbreking niet langer duurt dan zes maanden.
 • Bovenop de terugbetaling door de ziekteverzekering, geeft CM een extra tegemoetkoming.
 • Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten. Ook voor orthodontie is er een extra tegemoetkoming.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen