HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenOrthodontie

Orthodontie voor kinderen

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Bij kinderen jonger dan negen jaar komt de ziekteverzekering tegemoet in de kosten voor een vroege orthodontische behandeling. De terugbetaling wordt enkel toegekend voor de correctie van:

  • de frontale en laterale kruisbeten; 
  • de frontale en laterale dwangbeten; 
  • de positie van de snijtanden als preventie van anterieure traumata; 
  • het ruimtegebrek gedurende de wisselfase. 

De tegemoetkoming is een forfaitair bedrag van 341 euro (of 432 euro voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming).

Voorwaarden

Jonger zijn dan negen jaar

Wat te doen?

Ontvang je een getuigschrift voor verstrekte hulp, bezorg dit tijdig aan het ziekenfonds, zeker vóór de negende verjaardag.

De helft van het bedrag wordt betaald bij het begin van de behandeling, de andere helft bij het einde ervan.

Goed om te weten

  • De tegemoetkoming voor een vroege orthodontische behandeling is eenmalig en loopt ten einde op de negende verjaardag van het kind.
  • Een vroege orthodontische behandeling kan ten vroegste gedurende de twaalfde kalendermaand na plaatsing van het apparaat gevolgd worden door een klassieke of regelmatige orthodontische behandeling
  • Als een klassieke of regelmatige orthodontische behandeling aanvangt voor de leeftijd van negen jaar (wat eerder uitzonderlijk is) wordt de tegemoetkoming voor de vroege orthodontische behandeling stopgezet.
  • Niet-geconventioneerde tandartsen kunnen vrij hun honorarium bepalen. Informatie over geconventioneerde en niet-geconventioneerde zorgverleners, kun je hier opzoeken.
  • Omwille van de specificiteit van elke behandeling is het niet mogelijk om een eenduidige prijs voor de behandeling op te geven. Vraag daarom steeds vooraf een schriftelijke kostenraming.
  • Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten. Ook voor orthodontie is er een extra tegemoetkoming.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen