HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringBerekening

Aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen tijdens de coronaperiode

Door een tijdelijke maatregel in het kader van de Covid-19-crisis kunnen sommige zelfstandigen die arbeidsongeschikt erkend werden op 1 maart 2020 of later een aanvullende crisisuitkering ontvangen. De maatregel is van toepassing voor nieuwe arbeidsongeschiktheden tot en met 30 september 2021.

Voorwaarden

Je bevindt je in een van onderstaande situaties.

Situatie 1 

 • Je bent op 1 maart 2020 of later voor minstens acht kalenderdagen arbeidsongeschikt erkend.
 • Je was je bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid zelfstandige in hoofdberoep (of gelijkgesteld) of meewerkende echtgenoot. 
 • Je bent een samenwonende gerechtigde.

De aanvullende crisisuitkering wordt uitgekeerd voor de dagen dat je arbeidsongeschikt erkend bent tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar kun je deze bijkomende uitkering niet meer ontvangen.

Situatie 2

 • Je hebt de toegelaten activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen stopgezet op 1 maart 2020 of later.
 • Je bent een samenwonende gerechtigde.

De aanvullende crisisuitkering wordt uitgekeerd voor de dagen dat de toegelaten activiteit werd stopgezet.

Bedrag

 • Je bent minder dan één jaar arbeidsongeschikt erkend
  12,05 euro per dag.
 • Je bent meer dan één jaar arbeidsongeschikt erkend
  • 12,05 euro per dag indien je een invaliditeitsuitkering ontvangt zonder stopzetting bedrijf.
  • 7,37 euro per dag indien je een invaliditeitsuitkering ontvangt met stopzetting bedrijf.

Met de aanvullende crisisuitkering bedraagt het totale dagbedrag van je uitkering 51,69 euro. 

Op de aanvullende crisisuitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden.

Ga ook naar