HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringBerekening

Bijkomende ziekte-uitkering voor werknemers tijdens de coronaperiode

Door een tijdelijke maatregel in het kader van de Covid-19-crisis kunnen sommige werknemers die arbeidsongeschikt erkend werden op 1 maart 2020 of later een bijkomende ziekte-uitkering ontvangen tijdens het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt bent. De maatregel is van toepassing voor nieuwe arbeidsongeschiktheden tot en met 31 maart 2022.

Voorwaarden

Om de bijkomende ziekte-uitkering te ontvangen: 

 • ben je ten vroegste op 1 maart 2020 arbeidsongeschikt erkend; 
 • heb je een arbeidsovereenkomst (de maatregel geldt dus niet voor werklozen); 
 • is je bruto dagloon lager dan 141,13 euro (bij forfaitair maandloon deel je dit loon door 26 om je dagloon te berekenen).

Je hebt recht op deze uitkering tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar kun je deze bijkomende uitkering niet meer ontvangen.

Bedrag

Indien je arbeidsongeschikt wordt, bedraagt het dagbedrag van je ziekte-uitkering (de zogenaamde primaire ziekte-uitkering) 60 procent van je begrensd bruto dagloon, eventueel opgetrokken tot de minimumziekte-uitkering. 

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ontvang je een bijkomend dagbedrag van 10 procent van je bruto dagloon, vermeerderd met 5,98 euro. 

Voor de totale daguitkering (primaire ziekte-uitkering + bijkomende ziekte-uitkering) zijn een minimum- en maximumbedrag vastgelegd.

 • De totale daguitkering mag niet lager zijn dan 64,97 euro. Is de uitkering lager, zal de ziekte-uitkering worden verhoogd. Is je bruto dagloon evenwel lager dan 64,97 euro, wordt de totale ziekte-uitkering begrensd tot je bruto dagloon.  
 • De totale daguitkering mag niet hoger zijn dan 84,68 euro. Is de uitkering hoger, zal de bijkomende ziekte-uitkering worden begrensd. Dit kan het geval zijn in een van onderstaande situaties:
  • je oefent een toegelaten activiteit uit;
  • je bent in gedeeltelijke loopbaanonderbreking tijdens je arbeidsongeschiktheid;
  • je was voor je arbeidsongeschiktheid tijdelijk onderwijzend personeel maar ook gedeeltelijk vastbenoemd;
  • je ontvangt nog een verbrekingsvergoeding van een vorige werkgever.

Op de bijkomende uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden.

Bedragen geldig vanaf 1 maart 2022.

Uitbetaling

De betalingen gebeuren maandelijks.

Voorbeelden

 • Voorbeeld 1: Je hebt een bruto dagloon van 100 euro 
  • Je primaire ziekte-uitkering bedraagt 60 euro per dag (60 procent van je bruto dagloon). 
  • Als bijkomende ziekte-uitkering zal je 15,98 euro per dag ontvangen (10 procent van je bruto dagloon + 5,98 euro). 
  • Je totale daguitkering bedraagt 75,98 euro (60 euro + 15,98 euro). 
 • Voorbeeld 2: Je hebt een bruto dagloon van 120 euro 
  • Je primaire ziekte-uitkering bedraagt 72 euro per dag (60 procent van je bruto dagloon). 
  • Als bijkomende ziekte-uitkering zou je in principe 17,98 euro per dag ontvangen (10 procent van je bruto dagloon + 5,98 euro). Om de maximumdaguitkering van 84,68 euro niet te overschrijden, wordt de bijkomende uitkering evenwel beperkt tot 12,68 euro. 
  • De totale daguitkering bedraagt 84,68 euro (72 euro + 12,68 euro). 
 • Voorbeeld 3: Je hebt een bruto dagloon van 75 euro 
  • Je primaire ziekte-uitkering bedraagt 45 euro per dag (60 procent van je bruto dagloon). 
  • Als bijkomende ziekte-uitkering zou je in principe 13,48 euro per dag ontvangen (10 procent van je bruto dagloon + 5,98 euro). Dit bedrag wordt evenwel verhoogd tot 19,97 euro zodat je totale daguitkering niet lager is dan de minimumdaguitkering van 64,97 euro. 
  • De totale daguitkering bedraagt 64,97 euro (45 euro + 19,97 euro).
 • Voorbeeld 4: Je hebt een bruto dagloon van 60 euro 
  • Je primaire ziekte-uitkering bedraagt 36 euro per dag (60 procent van je bruto dagloon). 
  • Als bijkomende ziekte-uitkering zou je in principe 11,98 euro per dag ontvangen (10 procent van je bruto dagloon + 5,98 euro). Dit bedrag wordt evenwel verhoogd tot 24 euro zodat je totale daguitkering niet lager is dan jouw bruto dagloon.
  • De totale daguitkering bedraagt 60 euro (36 euro + 24 euro) omdat je bruto dagloon (60 euro) lager is dan de minimumdaguitkering (64,97 euro). 

Ga ook naar