Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet in staat zijn om te werken, kunnen van het ziekenfonds een uitkering ontvangen.

Voor vastbenoemd overheidspersoneel gelden afzonderlijke regelingen die niet onder de ziekteverzekering vallen.

En ook in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte is een andere reglementering van toepassing.