HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringMedische opvolging

‘Return to Work’ Coördinator

logo ESF

Sinds 2016 is er op wetgevend niveau een prominentere focus op de preventie van arbeidsongeschiktheid, waarbij er een specifieke rol wordt toegekend aan de adviserend artsen en hun team. 

De medische dienst van de Christelijke Mutualiteit gaat deze uitdaging constructief aan. Er is onder meer een pilootproject opgezet om te onderzoeken hoe de dienstverlening verder kan worden toegespitst op deze rol. Dit door een Gecertificeerde ‘Return to Work’ Coördinator (CRTWC) toe te voegen aan het adviserend interdisciplinaire team. 

Hierdoor wordt disability management als visie binnen de dienstverlening geïmplementeerd. In het individuele traject dat het lid doorloopt met ondersteuning van deze CRTWC overlegt men steeds met het ruimere netwerk van zorgverleners en partners die het lid omringen. 

Het doel is om met deze individuele trajecten arbeidsongeschikte leden te ondersteunen en te begeleiden in hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. 

Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen.