HomeGezond levenLichaamTandenOrthodontie

Afspraken maken

Een orthodontische behandeling is duur en vraagt van de patiënt een nauwgezette medewerking. Daarom is het belangrijk dat je vooraf de verschillende aspecten van de behandeling bespreekt met je tandarts.

Schrijf op voorhand al je vragen op zodat ze zeker aan bod komen. 

Schets van het probleem

 • Wat is het probleem?
 • Hoe evolueert dit zonder orthodontische behandeling? Zal deze toestand verergeren met het opgroeien?
 • Welke voordelen biedt een orthodontische aanpak?

Voorgestelde oplossingen

 • Welke eindsituatie is haalbaar?
 • Tot welke situatie wens je te komen?
 • Zijn er meerdere behandelingsmogelijkheden?
 • Welk type apparaat is er nodig?
 • Zijn er meerdere apparaten nodig?

Garanties

 • Hoe ingewikkeld is het probleem?
 • Garandeert de behandeling succes
 • Is herval mogelijk?

Duur van de behandeling

 • Hoelang zal de behandeling duren?
 • Zijn er voorafgaande behandelingen nodig zoals trekken van tanden of cariësverzorging?
 • Is een nabehandeling nodig en hoelang?

Frequentie van de controles

 • Hoe vaak gebeuren de controles?
 • Kunnen controles ook na de schooluren?

Prijs

 • Is de tandarts geconventioneerd?
 • Hoeveel kost de totale behandeling?
 • Hoe gebeurt de betaling?
 • Zijn onderzoeken, RX en modellen in de prijs begrepen?
 • Zijn extra controles inbegrepen?
 • Zijn controles na de schooluren duurder?
 • Zijn bijkomende apparaten inbegrepen?
 • Wat bij verlies of beschadiging van het apparaat?
 • Wat als een extra bezoek nodig is, bijvoorbeeld voor het herkleven van de blokjes?
 • Hoe zit het met de betaling als je beslist de behandeling voortijdig stop te zetten?
 • Wat als je beslist van tandarts of orthodontist te veranderen?

Vraag de tandarts ook een gedetailleerde kostenraming.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen