HomeGezond levenOmgevingVeilig klussenOmgaan met verf en schadelijke stoffen

Etikettering schadelijke stoffen


De Europese Unie hanteert een aantal gevaarsymbolen om het gevaar van bepaalde stoffen aan te duiden. Deze labels staan, in combinatie met een waarschuwingszin, op de verpakking. Een overzicht van de meest voorkomende.

Explosieve stof
Explosieve stof
Licht ontvlambare stof
Licht ontvlambare stof
Een stof is licht ontvlambaar als deze met een vlam of een kleine vonk gaat branden bij kamertemperatuur en in aanwezigheid van zuurstof.
oxiderende stof
Oxiderende stof
Stoffen die bij aanraking met andere ontvlambare stoffen sterk exotherm reageren (warmte vrijgeven).
Giftige stof

Giftige stof
Levert bij inademing of opname via de huid ernstig gevaar op en kan de dood tot gevolg hebben.

Bijtende stof
Bijtende stof
Kan bij aanraking een vernietigende werking hebben op de huid.
schadelijke stof
Schadelijke stof
Levert bij inademing of opname via de huid gevaar van beperkte aard op.
Milieugevaarlijke stof
Milieugevaarlijke stof
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen