HomeCM Limburg

Kan-Nie-Kabaal Project


Het project 'Kan-Nie-Kabaal' laat kinderen op een speelse manier kennismaken met de risico's van geluidsoverlast. Gehoorschade is vaak onomkeerbaar, het is dus belangrijk om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken van het gevaar. 

Doelstellingen

Met Kan-Nie-Kabaal wil CM Limburg i.s.m. Goed hoorcentra kinderen van de eerste graad van het lager onderwijs bewust maken van de risico's op gehoorschade. Gehoorschade is meestal onomkeerbaar, een preventieve aanpak is dus zeer relevant. Kan-Nie-Kabaal leert kinderen hoe het gehoor werkt, wat geluidsoverlast is, wat de bronnen kunnen zijn en wat er tegen gedaan kan worden. Een acteur 'Kan-Nie-Kabaal' brengt onverwacht een bezoek (max. 15 minuten) aan de klas(sen) en spoort uiteenlopende geluiden op. Hij wijst de kinderen op een leuke een aanstekelijke manier op de gevaren van lawaai en laat tips achter om het lawaaiprobleem bij de oren aan te pakken. Met een leuk en handig lawaaimeetgadget kunnen de kinderen de 'geluidsoverlast' in de klas visualiseren. De juf of meester ontvangt makkelijk hanteerbare modellen om deze problematiek verder in een of meerdere lessen aan te pakken. We bieden leerkrachten een documentatiemap aan, samen met didactische affiches en een nuttige infofolder voor ouders. Hierna heeft de school de mogelijkheid om voor kinderen, leerkrachten en ouders een gratis gehoortest te laten uitvoeren via een Goed hoorcentrum.

Prijs

Gratis, minimum twee deelnemende klassen per school.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met de dienst Gezondheidsbevordering van CM Limburg:

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen