Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Als gezondheidsfonds staat CM in voor de uitvoering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De concrete uitvoering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering gebeurt door: 

  • de ziekenfondsen (gegroepeerd in vijf landsbonden waaronder de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten); 
  • de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 
  • een specifiek ziekenfonds voor NMBS-personeel

Zij betalen de ziektekosten terug en keren een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid.

Organisatie en beheer

Het beheer en de organisatie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering gebeurt door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv)

Dit ontvangt - onder meer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen - de bijdragen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en verdeelt ze over de landsbonden, de Hulpkas en het NMBS-ziekenfonds. 

Daarnaast is het Riziv onder meer belast met de controle op deze instanties.

Voor wie?

In België is de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor iedereen verplicht

Het systeem is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Iedereen kan ervan genieten en draagt zijn steentje bij in verhouding tot zijn inkomen. 

De ziekte- en invaliditeitsverzekering geldt voor al wie: