Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Wat mag er in de CM-brievenbus?

Je ziet ze overal in Vlaanderen hangen, de witte of groene brievenbussen met het grote CM-logo. Best handig, zo kun je snel allerlei documenten aan je ziekenfonds bezorgen zonder rekening te moeten houden met openingsuren.

De brievenbussen worden regelmatig gelicht, maar wat mag er in, en wat niet?

Mag in de CM-brievenbus

Bijna elk document dat je aan CM moet bezorgen mag in de brievenbus. Bijvoorbeeld:

Vergeet de documenten niet waar nodig in te vullen en te ondertekenen. Voorzie elk document van een gele klever, stop ze in een CM-omslag en vul daarop de gevraagde gegevens in. Die omslag mag dan in de CM-bus.

Mag niet in de CM-brievenbus

Stop deze documenten nooit in de CM-bus, want in beide gevallen geldt de poststempel als bewijs van tijdige aanvraag.

  • Aangifte arbeidsongeschiktheid
    Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je de adviserend geneesheer van je ziekenfonds tijdig en op correcte wijze verwittigen, zoniet verlies je een deel van je uitkering. De procedure verschilt naargelang je werknemer, werkloze of zelfstandige bent.
  • Aanvraag tot het uitoefenen van een activiteit tijdens arbeidsongeschiktheid
    Als je arbeidsongeschikt bent en toch een activiteit wil uitoefenen, moet je steeds vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.