HomeOver CMCM steunt

CM zet schouders onder 'Sociale economie voor zorg'


Sociale economie en zorg kunnen veel voor elkaar betekenen. Daarom slaan CM en IN-Z de handen in elkaar. Met steun van het Europees Sociaal Fonds sleutelen ze aan tools voor sociaal werkgeverschap in de zorg. 

Het transnationaal project 'Sociale economie voor zorg' moet twee vliegen in één klap opleveren. 

  • Voor sociale-economieondernemingen: perspectief op doorstroom van kansengroepen naar zorgjobs zowel binnen de sociale economie als in de reguliere zorgsector. 
  • Voor zorgondernemers: een antwoord op de toenemende vraag naar arbeidskrachten. Want tal van jobs in de zorg zijn perfect uitvoerbaar door personen uit de sociale economie, op voorwaarde dat de arbeidsorganisatie daarop geënt is. 

Het overdragen van expertise vormt het opzet van het project 'Sociale economie voor zorg'. Tijdens rondetafelbijeenkomsten in CM Limburg en CM Midden-Vlaanderen zullen de methodieken worden uitgewerkt om kansengroepen te werk te stellen. Daarna volgt een bredere toetsing aan de ervaringen van grote sociale werkgevers uit Italië, Polen en Spanje. Tegen juli 2019 komt een gids uit met methoden voor sociaal ondernemerschap in de zorg en volgen aanbevelingen voor het beleid. 

Logo sociale economie voor zorg