HomeOver CMVrijwilligersVacatures

Toon je warme hart


Je vrijwillig engageren, kan ook betekenen dat je een stukje van de zorg voor iemand opneemt. Toon je warme hart bij mensen thuis, overdag of ’s nachts.