HomeOver CMWie zijn we?

Hoofdopdrachten van CM

 • Mee beheren en uitvoeren van de verplichte ziekteverzekering.
  • Als medebeheerder:
   • zetelt CM in diverse instanties van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv);
   • is ze actief betrokken bij het afsluiten van tariefovereenkomsten met de zorgverleners;
   • treedt ze op als vertegenwoordiger en spreekbuis van de patiënten.
  • Als uitvoerder:
   • betaalt CM ziektekosten terug;
   • keert ze een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid.
 • Informeren van de leden.
 • Aanbieden van sociale hulpverlening en juridische bijstand.
 • Ontwikkelen van projecten voor een gezonde levensstijl.
 • Uitvoeren van de Vlaamse sociale bescherming.
 • Verspreiden van isi+-kaarten.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen