Patiëntendossiers


Elke zorgverlener houdt voor elke patiënt een dossier bij. Vroeger gebeurde dit op papier, maar nu meer en meer elektronisch. 

Waarom is dit zo belangrijk voor de zorgverlener en voor jou als patiënt? En hoe kan je je toestemming geven zodat zorgverleners je elektronisch dossier mogen delen?

Recht op een patiëntendossier


Je hebt het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. 

Elke zorgverlener moet voor elke patiënt een dossier aanleggen. Dat kan elektronisch of op papier.

Beheer zelf je elektronisch dossier


Artsen en andere zorgverleners mogen niet zomaar je gezondheidsgegevens delen via elektronische netwerken. Dit kan enkel indien jij, als patiënt, hiervoor je toestemming geeft. 

Na registratie van je toestemming kun je zelf mee bepalen wie je gegevens mag raadplegen in het kader van een behandeling. 

Vitalink


Vitalink is een digitaal platform waarop zorgverleners belangrijke informatie over hun patiënten delen. Zo beschikt elke zorgverlener over correcte en volledige informatie. 

Bovendien kan ook jij in Vitalink gegevens bekijken over je vaccinaties, je geneesmiddelenverbruik en je preventieve bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Globaal medisch dossier


Je kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden.  In dit dossier worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid.

De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald.