HomeVoor professionelenMIDOver MID

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

Alle documenten op deze site zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.

Ook de (gecoördineerde) wettelijke en reglementaire teksten zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Er kunnen geen andere rechten of plichten aan worden ontleend dan die welke voortvloeien uit de goedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten; alleen de laatstgenoemde zijn rechtsgeldig.

MID, medisch-sociale sector in dialoog, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat waarborgen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk corrigeren.

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. MID, medisch-sociale sector in dialoog, kan niet waarborgen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en internet-adressen worden gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.