HomeProfessioneel

CM voorziet extra tegemoetkoming in kosten ziekenhuisopname

Persbericht 15 november 2018

Wie geen hospitalisatieverzekering heeft, krijgt vanaf begin volgend jaar vanuit de aanvullende verzekering van CM een extra tegemoetkoming in de kosten voor een ziekenhuisopname. Dat is een van de nieuwigheden waar CM-leden vanaf 1 januari gebruik kunnen maken. CM heeft haar diensten- en voordelenpakket in Vlaanderen grondig herzien. ‘Als gezondheidsfonds willen wij inzetten op die zaken waarmee we het grootste gezondheidseffect bereiken en waarvan onze leden zelf aangeven dat ze er veel belang aan hechten’, zegt Steven Hermans, directeur Diensten en Verrichtingen. 

CM-leden die geen beroep kunnen doen op een hospitalisatieverzekering krijgen vanaf 1 januari een tegemoetkoming in de verblijfskosten bij opname en daghospitalisatie in een algemeen ziekenhuis. Het gaat onder meer om een tegemoetkoming van 75 procent voor het wettelijk persoonlijk aandeel in de ligdag en het wettelijk forfait en wettelijk persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen. Ook het in de verplichte ziekteverzekering voorziene wettelijk remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling uitgevoerd of voorgeschreven door een geneesheer wordt voor 75 procent terugbetaald.

‘Als gezondheidsfonds willen wij er zijn wanneer onze leden ons echt nodig hebben’, vertelt Steven Hermans. ‘Elk jaar belandt een op de zes Belgen in het ziekenhuis. Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. En achteraf kan de factuur hoog oplopen. De nieuwe tegemoetkoming ziekenhuisopname biedt natuurlijk niet dezelfde bescherming als een hospitalisatieverzekering. Maar met dit solidaire voordeel wil CM wel een stukje vangnet bieden aan een kwetsbare doelgroep die geen bescherming heeft tegen onverwachte ziekenhuiskosten. Voor hen willen wij de factuur toch wat temperen.’ 

Een andere nieuwigheid is de uitbreiding van de terugbetaalbare vaccins. Voor reisvaccins, griep en pneumokokken was er in het verleden al een tegemoetkoming. Daar komen nu het HPV-vaccin voor jongens en meningokokken type B voor risicogroepen bij. 

‘Wij kiezen voluit voor het grootste gezondheidseffect’, gaat Steven Hermans verder. ‘Daarom blijven wij bijvoorbeeld inzetten op psychotherapie, zorgen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, voorzien we terugbetalingen in oogzorg en logopedie, kunnen onze leden slaaptherapie volgen, zorgen we dat hulpmiddelen uitlenen betaalbaar is en bieden we een oppas zieke kinderen aan. Ook het remgeld voor kinderen tot en met zes jaar bij huisartsen of specialisten buiten het ziekenhuis betaalt CM terug.’ 

Ook met ziekenvervoer wil CM het verschil maken. Wie met de ziekenwagen naar het ziekenhuis moet voor opname of consultatie kan voortaan aan vaste, voordelige tarieven een beroep doen op kwaliteitsvol vervoer. Ook wie vaak naar het ziekenhuis moet voor nierdialyse of oncologie betaalt daar als CM-lid een laag bedrag voor. Bovendien verlopen alle aanvragen ziekenvervoer voortaan via één centraal Vlaams nummer. Ook ziekenhuizen kunnen hiervan gebruik maken als zij instaan voor het vervoer van CM-patiënten. 

CM kiest in Vlaanderen voor eenzelfde pakket diensten en voordelen voor al haar Vlaamse leden. Ook het lidgeld is vanaf volgend jaar overal gelijk en bedraagt iets meer dan 7 euro per maand. ‘Bij de bepaling van onze tarieven waken we steeds over de balans tussen een zo ruim mogelijk aanbod en betaalbaarheid.’ 

In het pakket van diensten en voordelen zijn daarom duidelijke keuzes gemaakt. Dat betekent ook dat CM een aantal zaken niet meer zal aanbieden. Zo zal er vanaf 1 januari geen tegemoetkoming meer zijn voor homeopathische geneesmiddelen. Ook de tegemoetkoming in het lidgeld van jeugdverenigingen valt weg. De kampvergoeding blijft wel behouden en het aantal jeugdverenigingen dat hiervoor in aanmerking komt, breidt zelfs uit. 

‘We hebben ons bij onze keuzes ook laten leiden door onze leden’, zegt Steven Hermans. ‘Die hebben we uitvoerig bevraagd over hun verwachtingen in de aanvullende verzekering. Daarnaast zijn we gegaan voor die zaken waarmee we het grootste gezondheidseffect bereiken en waarmee we maximale impact realiseren. We beseffen dat er in de gezondheidszorg heel wat noden zijn, maar moeten altijd keuzes maken. Wij zijn er echter van overtuigd dat we met ons aanbod aan diensten en voordelen voor heel veel mensen het verschil kunnen maken. Met heel veel schouders dragen we de lasten van de leden die het nodig hebben.’ 

(Alle diensten en voordelen onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst van de ziekenfondsen). 

Meer info: Dieter Herregodts, persverantwoordelijke CM, 0475 86 36 71

A problem occurred while rendering this section