HomeProfessioneelPersPersberichten 2021

Biologische geneesmiddelen kunnen veel goedkoper

Persbericht 22 maart 2021

Generische varianten van biologische geneesmiddelen worden in ons land te weinig voorgeschreven. Voor farmabedrijven is het daardoor minder interessant om in België zogenaamde biosimilaire geneesmiddelen op de markt te brengen. ‘Dat betekent een serieuze meerkost voor onze ziekteverzekering. Want zodra er een generische variant beschikbaar wordt, daalt ook de kostprijs van het originele geneesmiddel fors’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Biologische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die geproduceerd worden vanuit een biologische bron. Dat kunnen bacteriën of schimmels zijn, maar ook dierlijke of menselijke cellen. Het gaat onder meer om geneesmiddelen die de lichaamsafweer onderdrukken en ontstekingen remmen bij onder meer reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of psoriasis. Ook voor de behandeling van kanker worden steeds vaker biologische geneesmiddelen gebruikt. Insuline glargine wordt dan weer ingezet bij de behandeling van diabetes. 

Ook voor biologische geneesmiddelen kunnen er na afloop van het monopolierecht generische varianten op de markt komen. Omdat die, gezien hun biologische oorsprong, niet honderd procent identiek zijn aan het oorspronkelijke geneesmiddel, spreken we in dat geval over biosimilaire geneesmiddelen of biosimilars. De werkzaamheid is volledig gelijk aan die van het origineel. Bovendien zorgt de komst van een biosimilar er ook voor dat het biologische geneesmiddel, zowel het originele als de nieuwe generische variant, goedkoper wordt. De prijsdaling kan oplopen tot ruim 40 procent. Aangezien het vaak om dure geneesmiddelen gaat, betekent dat een serieuze besparing. 

Toch worden biosimilaire geneesmiddelen in ons land nog altijd te weinig voorgeschreven. CM deed onderzoek naar de meest gebruikte biologische geneesmiddelen waarvan in België minstens één biosimilar op de markt is. Van alle CM-leden die in 2019 minstens één terugbetaling hadden voor een van die geneesmiddelen, kreeg maar 9 procent een generische variant. Daarmee scoort ons land opvallend slechter dan grote Europese landen als Groot-Brittannië, Frankrijk of Duitsland. 

Ook in ziekenhuizen zijn biosimilaire geneesmiddelen vaak nog niet ingeburgerd. Van de 112 ziekenhuizen waar in 2019 een van de onderzochte biologische geneesmiddelen werden voorgeschreven, waren er 24 die nooit voor een biosimilar kozen. De helft van de ziekenhuizen slaagt er niet in om voor minstens 10 procent van de CM-leden een generische variant voor te schrijven. Daartegenover staat dat sommige ziekenhuizen voor bepaalde aandoeningen altijd een biosimilar voorschrijven. Ook opvallend, als een geneesmiddel bij verschillende aandoeningen gebruikt wordt, zijn er soms grote verschillen. Voor adalimumab bijvoorbeeld wordt voor de behandeling van reuma vaak de generische variant voorgeschreven. Voor de ziekte van Crohn daarentegen grijpen artsen in de meeste gevallen naar het originele geneesmiddel. 

Een lichtpunt, nieuwe gebruikers van biologische geneesmiddelen – die in 2019 voor de eerste keer zo’n geneesmiddel namen – kregen iets vaker (15 %) de generische variant voorgeschreven. ‘Doordat ze zo weinig gebruikt worden, is het voor een producent van biosimilars vaak niet interessant om zich op de Belgische markt te begeven’, zegt Luc Van Gorp. ‘Daardoor blijft de prijs voor het origineel kunstmatig hoog. Bovendien zien we dat de farmasector de grenzen opzoekt om het gebruik van generische varianten af te remmen. Zo komen er soms nieuwe originele vormen op de markt die maar een beperkte medische meerwaarde hebben.’ 

Dat kost de ziekteverzekering veel geld. Want indien er meer biosimilars op de markt zouden komen, zou de kostprijs van biologische geneesmiddelen gevoelig dalen. ‘Met het geld dat we op die manier sparen, zouden we andere geneesmiddelen kunnen terugbetalen’, gaat Luc Van Gorp verder. ‘Wij pleiten dan ook voor quota voor artsen die biologische geneesmiddelen voorschrijven. De overheid moet wettelijke bepalingen uitvaardigen om het voorschrijven van biosimilars te stimuleren. En ziekenhuizen moeten in hun aanbestedingen meer geneigd zijn om te kiezen voor de generische variant. Met gerichte campagnes moeten we zowel artsen als patiënten overtuigen dat biosimilars geen minderwaardige versies zijn. Ze werken even goed.’ 

Meer info: Dieter Herregodts, persverantwoordelijke CM, 0475 86 36 71 

Bijlage:biosimilaire geneesmiddelen in cijfers