HomeProfessioneelPersPersberichten 2021

CM vraagt verlenging en automatisering sociaal energietarief

Persbericht 7 september 2021

Sinds 1 februari 2021 hebben mensen met de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (een voordeel voor mensen met een laag inkomen) in theorie automatisch recht op het ‘sociaal tarief’, een voordelig tarief voor gas en elektriciteit. De tijdelijke regeling loopt tot en met 31 december. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, overweegt minister van Energie Tinne Van der Straeten de maatregel te verlengen.

Ook CM wil dat mensen met de verhoogde tegemoetkoming na 31 december 2021 recht blijven hebben op het sociaal tarief. Tegelijkertijd pleit het gezondheidsfonds voor een volledige automatisering van dit recht, zodat alle mensen met de verhoogde tegemoetkoming de korting ook effectief krijgen.

‘De verlenging van het sociaal tarief voor mensen met de verhoogde tegemoetkoming ondersteunen wij voluit’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘De hoge gas- en elektriciteitstarieven waar we vandaag mee geconfronteerd worden, zorgen niet alleen voor financiële problemen, maar kunnen ook een impact hebben op de gezondheid van kwetsbare mensen. Om de kosten te drukken, zullen gezinnen mogelijk minder verwarmen, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen.’ 

Tegelijkertijd stelt CM vast dat de huidige toepassing van de maatregel verre van optimaal is. ‘Veel gezinnen genieten niet automatisch van het sociaal tarief’, gaat Luc Van Gorp verder. ‘Nog niet alle energieleveranciers werken op basis van het rijksregisternummer van hun klanten, wat nodig is om eenvoudig het recht op de verhoogde tegemoetkoming te kunnen controleren in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dat is een pijnpunt dat om een dringende oplossing vraagt.’ 

Mensen met de verhoogde tegemoetkoming die het recht op het sociaal tarief niet automatisch toegekend krijgen, kunnen bij hun ziekenfonds een attest vragen om toch het sociaal energietarief te krijgen. CM merkt op dat weinig gezinnen daartoe een verzoek indienen. Tot en met de maand juli bijvoorbeeld ging het voor CM om slechts 1.343 aanvragen, wat doet vermoeden dat niet alle rechthebbenden de weg naar het sociaal tarief gevonden hebben. 

Het gebruik van het rijksregisternummer door energieleveranciers moet veralgemeend worden. Op die manier kan een automatisering van het sociaal tarief – indien de maatregel wordt verlengd – efficiënt toegepast worden.

Voor meer info: Dieter Herregodts, persverantwoordelijke CM, 0475 86 36 71