HomeVoor professionelenPersPersberichten 2021

Reactie CM op begrotingsakkoord: stigmatisering draagt niet bij tot betere gezondheid

Persbericht 12 oktober 2021

Dat de federale regering sterk wil inzetten op de re-integratie van langdurig zieken en daarbij uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partners, is een positieve evolutie. Maar waarom moet dat opnieuw met een opgeheven vingertje en wordt er meteen met sancties gedreigd voor wie onvoldoende inspanningen levert?

Bijna een half miljoen mensen zitten door ziekte of een ongeval al langer dan een jaar thuis. Dat is ondertussen meer dan één op de tien werknemers. ‘Dat dit een van de grote uitdagingen is waar onze sociale zekerheid voor staat, lijdt geen twijfel’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘Wij zijn dan ook tevreden dat de regering inspanningen doet om meer mensen terug naar het werk te begeleiden.’

Dat er in de schoot van de ziekenfondsen terug-naar-werkcoördinatoren zouden komen, was eerder al bekendgemaakt. Nu worden extra maatregelen aangekondigd om alle betrokken partners te responsabiliseren. Zo zullen huisartsen kunnen laten weten wat iemand wel nog kan doen. Bedrijven met veel langdurig zieken zullen extra inspanningen moeten leveren. Als dat onvoldoende resultaat oplevert, zullen zij moeten bijdragen aan een fonds dat inzet op preventie. Er komen samenwerkingsprotocollen met de regionale overheden voor de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. En ook de ziekenfondsen worden mee in het bad getrokken.

‘Het is een goede zaak dat de betrokken partners op hun verantwoordelijkheid gewezen worden’, gaat Luc Van Gorp verder. ‘Wel is het bijzonder jammer dat daar voor de langdurig zieke sancties tegenover moeten staan. Zij riskeren namelijk 2,5 procent van hun uitkering te verliezen als ze weigeren de verplichte vragenlijst in te vullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan of meermaals niet ingaan op een gesprek met de terug-naar-werkcoördinator. Het creëert een sfeer van wantrouwen over de re-integratietrajecten die nergens voor nodig is. Stigmatisering draagt niet bij tot betere gezondheid.’

Veel effectiever is het volgens CM om in te zetten op werkbaar en leefbaar werk dat moet voorkomen dat mensen langdurig ziek worden. ‘De meeste langdurig zieken zouden niets liever willen dan terug aan de slag te gaan. Dreigen met sancties is dan ook nergens voor nodig. Wij hopen dan ook op een grondige evaluatie van deze maatregel.’

De afschaffing van de ziektebriefjes voor een dag gaat net wel uit van vertrouwen in werknemers. Luc Van Gorp: ‘We geloven dat werknemers zelf het best geplaatst zijn om te oordelen of ze in staat zijn om te werken. Bovendien creëert het bij huisartsen ruimte voor andere patiënten wanneer ze niet meer voor elke kleinigheid een doktersbriefje moeten schrijven. Voor ons had het gerust nog wat verder mogen gaan, maar het is een belangrijke eerste stap.’

Het viel tot nog toe tussen de plooien van de grote hoeveelheid aan maatregelen, maar bijzonder misnoegd is CM over de nieuwe besparingen in de administratiekosten van de ziekenfondsen. Jaarlijks zullen alle ziekenfondsen samen opnieuw 13 miljoen euro moeten inleveren. ‘Je kan niet enerzijds extra opdrachten geven aan ziekenfondsen en dreigen met sancties wanneer die opdrachten niet goed uitgevoerd worden, maar anderzijds wel vragen dat die extra opdrachten met minder middelen gerealiseerd worden’, stelt Luc Van Gorp. ‘De afgelopen jaren hebben de ziekenfondsen al tientallen miljoenen euro moeten besparen op hun administratiekosten. Je kan niet blijven snoeien in die middelen zonder dat dit consequenties heeft voor de dienstverlening.’

Voor meer info: Dieter Herregodts, persverantwoordelijke CM, 0475 86 36 71.