HomeVoor professionelenPersPersberichten 2021

Sneller aan de slag met de terug-naar-werkcoördinator

Persbericht 9 september 2021

Sneller aan de slag met de terug-naar-werkcoördinator Intensieve begeleiding van mensen met gezondheidsproblemen die zelf aangeven dat ze terug aan de slag willen, zorgt ervoor dat zij minder lang thuis moeten blijven. Dat toonde een pilootproject bij CM gezondheidsfonds aan. Gemiddeld kunnen zij 22 dagen sneller het werk hervatten.1 ‘Omdat zinvol werk een wezenlijke impact heeft op gezondheid, geloven wij voluit in de meerwaarde van de terug-naar-werkcoördinatoren en verlenen we onze volle medewerking om het project te laten slagen’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Vandaag lanceerde minister Frank Vandenbroucke het terug-naar-werktraject, een grootschalig initiatief om mensen die omwille van gezondheidsproblemen lange tijd out zijn, te helpen om terug te keren naar de werkvloer. Vanaf 2022 zullen veertig terug-naar-werkcoördinatoren hen helpen en intensief begeleiden naar een job die past bij hun wensen, noden en mogelijkheden. In 2023 wordt het aantal terug-naar-werkcoördinatoren opgedreven naar zestig. De terug-naar-werkcoördinatoren zullen opereren in de schoot van de ziekenfondsen, geïntegreerd in de multidisciplinaire teams van adviserend artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen ... 

Dat is meer dan ooit noodzakelijk. Het aantal mensen met gezondheidsproblemen piekt. Bijna 500.000 blijven zelfs al langer dan een jaar thuis als gevolg van ziekte of een ongeval. Vaak is er een link tussen de gezondheidsproblemen en het werk. Meer dan de helft van de bevraagden tijdens een recent onderzoek van CM is van mening dat hun werk (deels) mee verantwoordelijk is voor het feit dat ze uitgevallen zijn.2

Heel wat mensen met gezondheidsproblemen willen terug aan de slag, maar ervaren drempels om de draad weer op te pikken. Binnenkort zullen de terug-naar-werkcoördinatoren op dat vlak extra ondersteuning bieden voor mensen die dat wensen.

Geïntegreerd in de multidisciplinaire teams van adviserend artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen … zullen deze coördinatoren specifiek inzetten op de begeleiding van mensen met gezondheidsproblemen die zelf aangeven dat ze terug aan de slag willen en kunnen. Samen zullen ze bekijken wat de mogelijkheden en verwachtingen zijn. De terug-naar-werkcoördinator zorgt voor de nodige contacten met bijvoorbeeld de arbeidsarts, de behandelende arts, de werkgever, de preventiedienst of de VDAB. ‘Bedoeling is dat de terug-naar-werkcoördinatoren snel aan de slag gaan met mensen die aangeven dat ze het werk willen hervatten en dat ze samen met hen naar oplossingen zoeken. Dat vergroot de kans op succes en vermijdt dat mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen.’

Dat snel en intensief met mensen aan de slag gaan, een zichtbaar en positief effect heeft, toont een pilootproject binnen CM. Dankzij de inschakeling van een gelijkaardig profiel als de terug-naar-werkcoördinator, konden mensen met gezondheidsproblemen gemiddeld 22 dagen sneller het werk hervatten. Bij de mensen die op deze manier begeleid werden, stelde CM ook 22 procent minder herval vast. En bij de mensen die deeltijds terug aan de slag gingen, waren er 14 procent meer die de stap naar volledige werkhervatting zetten.

‘De resultaten van het pilootproject sterken ons in de overtuiging dat de terug-naar-werkcoördinatoren voor mensen met gezondheidsproblemen een wezenlijk verschil zullen maken’, gaat Luc Van Gorp verder. ‘We mogen nooit uit het oog verliezen dat mensen niet enkel werken om geld te verdienen. Een job geeft ook zin aan het leven, biedt mensen een sociaal netwerk om op terug te vallen en geeft de voldoening zich nuttig te kunnen maken voor de samenleving. Als het enigszins kan, zullen mensen maar wat graag terug aan de slag gaan. Het is belangrijk dat we hen daartoe alle kansen bieden. Uiteraard zal het een totaal-aanpak vergen. Re-integratie is één kant van het verhaal, maar nog beter is het om te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt worden. Het zal ook nodig zijn om meer dan ooit in te zetten op welzijn op de werkvloer.’

Voor meer info: Dieter Herregodts, persverantwoordelijke CM, 0475 86 36 71

Voetnoten
1. De ziekteverzekering maakt officieel een onderscheid tussen primaire arbeidsongeschiktheid (minder dan een jaar buiten strijd door ziekte of een ongeval) en invaliditeit (meer dan een jaar buiten strijd). Het pilootproject bij CM richtte zich op leden in de periode van de primaire arbeidsongeschiktheid.
2. https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2021/arbeidsongeschiktheid