HomeVoor professionelenPersPersberichten 2022

1,8 miljoen CM-leden verkiezen nieuwe vertegenwoordigers

Persbericht 14 maart 2022

Tot en met 31 maart kunnen CM-leden stemmen op wie hen mag vertegenwoordigen in de algemene vergadering van CM. Dit jaar krijgen 1,8 miljoen leden in Vlaanderen een uitnodiging om hun stem online uit te brengen. ‘Door een online verkiezing te organiseren, willen we ook jongere leden aansporen om hun stem uit te brengen,’ zegt Bart De Ruysscher, directeur van CM Vlaanderen.

Om de zes jaar worden mutualistische verkiezingen georganiseerd. In 2022 gebeurt dat in Vlaanderen en Brussel voor de eerste keer op het niveau van de zestig CM-zones, die grotendeels samenvallen met de Vlaamse eerstelijnszones. In elke zone worden een aantal vrijwilligers verkozen door leden om mee te beslissen welke koers CM Gezondheidsfonds de komende jaren zal varen.

Dit jaar vindt de stemming voor het eerst grotendeels online plaats. De verkozen kandidaten worden als vrijwilliger lid van de algemene vergadering van CM en krijgen daardoor een juridische taak om toezicht te houden op de goede werking van het gezondheidsfonds. Zij zullen onder andere instaan voor de goedkeuring van nieuwe diensten en voordelen voor CM-leden.

In Vlaanderen krijgen in totaal 1,8 miljoen stemgerechtigde leden een oproep per brief of mail om hun stem uit te brengen op de kandidaten uit hun CM-zone die ze als vertegenwoordiger aan de algemene vergadering van CM willen laten deelnemen. Ongeveer één miljoen stemgerechtigde leden worden per mail uitgenodigd om te stemmen, 800.000 anderen krijgen een oproep via de post. In sommige zones zijn het aantal kandidaten kleiner dan of gelijk aan het aantal beschikbare zetels en vinden er geen verkiezingen plaats. ‘De leden die zich in deze CM-zones kandidaat hebben gesteld, worden automatisch verkozen. In totaal zijn dat 51 rechtstreeks verkozenen. In 39 van de zestig zones vinden nog wel verkiezingen plaats’, verduidelijkt Bart De Ruysscher, directeur van CM Vlaanderen. In totaal kan er gestemd worden op 238 leden om 113 mandaten in te vullen.

‘Als gezondheidsfonds vinden we het belangrijk dat onze leden mee aan het roer van onze werking staan’, zegt Bart De Ruysscher. ‘Bij deze verkiezingen kunnen ze dat doen door zich kandidaat te stellen voor een mandaat of door hun stem uit te brengen op een kandidaat uit hun regio die hen mag vertegenwoordigen in de algemene vergadering.’ De verkozen vertegenwoordigers in de algemene vergadering beslissen op hun beurt wie van hen ook de rol van bestuurder in de raad van bestuur zal opnemen.

Wie wil kijken welke leden zich kandidaat hebben gesteld in hun regio, kan dat doen op cm.be/verkiezingen.

Voor meer info: Hannah Wellens, Stafmedewerker Pers, 0471 99 57 08