HomeVoor professionelenPersPersberichten 2022

CM-leden verkiezen 164 vertegenwoordigers

Persbericht 15 april 2022

De CM-leden hebben beslist. Zij kozen in Vlaanderen en Brussel 164 leden die hen de komende zes jaar zullen vertegenwoordigen in de algemene vergadering van het gezondheidsfonds. ‘De verkozen vertegenwoordigers zullen de belangrijke taak hebben om de missie en visie van CM verder uit te tekenen’, zegt Bart De Ruysscher, directeur van CM Vlaanderen.

Om de zes jaar worden mutualistische verkiezingen georganiseerd op niveau van de zestig CM-zones. Tijdens deze verkiezingen worden in elke zone een aantal vrijwilligers verkozen door leden om mee te beslissen welk pad CM Gezondheidsfonds de komende jaren zal bewandelen. In totaal kon er gestemd worden op 238 kandidaten om 113 mandaten te vervullen, verdeeld over 39 kiesomschrijvingen. 51 kandidaten waren rechtstreeks verkozen. In Vlaanderen en Brussel brachten 144.000 CM-leden hun stem uit.

Dit jaar vond de stemming voor het eerst grotendeels online plaats. In totaal stemden zestig procent van de kiezers digitaal. ‘Dat is meer dan we verwacht hadden’, geeft Bart De Ruysscher toe. ‘Als gezondheidsfonds vinden we het belangrijk dat onze leden mee aan het roer van onze werking staan. We zijn dan ook bijzonder trots op zoveel engagement om samen met ons te bouwen aan een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk levenskwaliteit ervaart.’

Voor één vijfde van de verkozenen is het de eerste keer dat ze deel zullen nemen aan de algemene vergadering. De overige verkozenen slaagden er in om hun mandaat te hernieuwen. Bijna 40 procent van de verkozenen is jonger dan 55 jaar. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen brachten hun stem uit tijdens de verkiezingen en ook de verhouding tussen de verkozen mannen en vrouwen is in balans. ‘We vinden het belangrijk dat de vertegenwoordigers in de algemene vergadering zoveel als mogelijk de demografie van onze CM-leden weerspiegelen’, zegt Bart De Ruysscher. ‘Door ook in te zetten op een elektronische stemming, wilden we de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk maken.’ De verkozen vertegenwoordigers in de algemene vergadering beslissen nu op hun beurt wie van hen ook de rol van bestuurder in de raad van bestuur zal opnemen.

Wie wil kijken welke kandidaten zijn verkozen in hun regio, kan dat doen op cm.be/verkiezingen.

Voor meer info: Hannah Wellens, Stafmedewerker Pers, 0471 99 57 08.