HomeVoor professionelenPersPersberichten 2022

Reactie CM omtrent uitkering moederschapsrust

Persbericht 20 januari 2022

CM wenst graag te reageren op de commotie die is ontstaan op sociale media naar aanleiding van de getuigenis van een Gentse huisarts die aankaart dat ze haar recht op uitkering moederschapsrust verloor omdat ze vier dagen te lang had doorgewerkt voor haar uitgerekende bevallingsdatum.

Wij hebben alle begrip voor het ongenoegen van de vrouw en zijn met haar in gesprek om een oplossing te vinden.

De wettelijke verplichting om een week voor de vermoedelijke bevallingsdatum te stoppen met werken, is er gekomen ter bescherming van moeder en kind. Voor hun gezondheid is het belangrijk dat zij de nodige rust inbouwen in aanloop naar de bevalling. Dat is de zin achter de wetgeving. De verplichte rustperiode geldt trouwens ook voor de eerste twee weken na de bevalling.

Deze informatie geven we altijd heel duidelijk mee aan onze leden en uiteraard dienen wij als ziekenfonds die wetgeving te volgen. Het is ons niet toegestaan om een uitkering te betalen als er ook nog een inkomen is uit arbeid. Echter begrijpen wij ook dat in deze specifieke situatie de wetgeving botst met het rechtvaardigheidsgevoel. Wij hebben dan ook met het lid contact opgenomen om samen naar een oplossing te zoeken en zullen er alles aan doen om die te vinden.

Bovendien wil CM ook het engagement aangaan om mee kritisch naar de bestaande wetgeving te kijken om een antwoord te kunnen bieden op dergelijke specifieke situaties.