HomeVoor professionelenPersPersberichten 2022

CM in zee met start-up Track Abilities voor coaching rond terugkeer na ziekte

Persbericht 23 juni 2022

Je mag mensen die uitvallen door ziekte of dreigen uit te vallen niet loslaten. Inzetten op ondersteuning en begeleiding om hen op een duurzame manier terug aan het werk te krijgen, voorkomt dat de kloof met het werk te groot wordt. CM gelooft sterk in deze aanpak. Daarom investeert het gezondheidsfonds in de Limburgse start-up Track Abilities die deze visie met coachingtrajecten in praktijk brengt. ‘Werkgevers moeten er alles aan doen om werk werkbaar te maken en te houden’, zegt Steven Hermans, directeur Businessontwikkeling en Innovatie bij CM. ‘Daarom ondersteunen we bewezen oplossingen die mensen terug aan het werk helpen graag.’

Uit onderzoek van CM blijkt dat iets meer dan de helft van de mensen die thuis zijn door ziekte, aangeeft dat hun werk hierin een rol speelt. Door de fysieke zwaarte ervan, door de werkdruk of door de relatie met leidinggevenden. ‘Werkbaar werk is cruciaal’, zegt Steven Hermans. ‘Werkgevers moeten de risico’s op overbelasting beperken. Ook ondersteuning voor mensen die terug aan de slag willen gaan na ziekte, vinden we belangrijk. We geloven in de aanpak van Track Abilities omdat die de werkgever meeneemt in het verhaal én omdat die de uitgevallen medewerkers empowert. Ze krijgen individuele begeleiding om samen met een coach uit te zoeken waar ze professioneel naartoe willen en hoe ze drempels in het traject terug naar het werk kunnen wegwerken. We weten dat wanneer mensen zich goed voelen in hun job, dat ook een positieve impact heeft op hun gezondheid.’

Een werkgever kan beroep doen op de coaches van Track Abilities wanneer daar nood aan is, in overleg met de werknemer. Dat kan op het moment dat iemand effectief is uitgevallen, maar evengoed wanneer iemand aangeeft het moeilijk te hebben met het werk. Track Abilities werkt met een laagdrempelig en gedigitaliseerd systeem van coaching. De werkgever meldt op het online platform dat een bepaalde werknemer nood heeft aan begeleiding. Daarna volgt een digitaal intakegesprek en start het een-op-eentraject tussen de werknemer en zijn of haar Track Coach, live of online. De werknemer kiest zelf welke Track Coach dat is, op basis van matchmaking.

Ruben Degraeve, mede-oprichter van Track Abilities: ‘We richten ons vanaf het begin op de toegankelijkheid van onze begeleiding. Mensen in arbeidsongeschiktheid bevinden zich in een moeilijke situatie. De wetenschappelijke literatuur wijst uit dat tussen vier en acht weken afwezigheid het ideale moment is om te beginnen met de begeleiding van een uitgevallen werknemer. Om die inzichten in de praktijk te brengen, zijn we ons eigen bedrijf gestart. Onafhankelijkheid, discretie en dienstverlening van a tot z zijn daarbij voor ons erg belangrijk.’

De experten van Track Abilities helpen daarnaast ook de werkgever, door het opmaken van een risicoanalyse of door het uitwerken van richtlijnen voor een aanwezigheidsbeleid. Ze organiseren ook opleidingen om dreigend ziekteverzuim te herkennen en individuele coaching voor leidinggevenden.

De aanpak van Track Abilities slaat aan, zo blijkt uit onderzoek gevoerd door masterstudenten van de UGent en de KU Leuven*. Werknemers in hun coachingtraject gaan gemiddeld 15 procent sneller terug aan het werk en hebben 12 procent minder kans om te hervallen. Ook ervaren zij meer levenskwaliteit en stijgt hun zelfredzaamheid op de werkvloer.

CM werkt, net als de andere ziekenfondsen, ook aan de re-integratie op het werk door de inzet van haar terug-naar-werkcoördinatoren. Die komen, in overleg met de adviserend artsen, in actie wanneer iemand langer dan tien weken afwezig is om de terugkeer naar het werk en het aanbod aan begeleiding te bespreken. Hermans: ‘We geloven dat re-integratie een kwestie is van de juiste synergie te vinden tussen de verschillende soorten begeleiding.’

CM investeert in Track Abilities en zal de start-up in de kijker zetten. ‘We willen als gezondheidsfonds verder blijven innoveren. Kansen geven aan Vlaamse start-ups die inzetten op kwalitatieve en toegankelijke oplossingen in de gezondheid, maakt hier integraal deel van uit. We hopen hierdoor ook meer inzicht te krijgen in hoe het komt dat mensen ziek worden. Werk kan volgens ons ook net een middel zijn voor het verhogen van de levenskwaliteit’, aldus Hermans nog.

CM zet Track Abilities vanaf het najaar ook in voor haar eigen werknemers die dreigen uit te vallen door ziekte, of uitgevallen zijn.

Meer info: Track Abilities ondersteunt organisaties en werknemers met individuele begeleiding

* E. Smeers, Effectiviteit van ergotherapeutische interventies gericht op werkhervatting [….], 2014; M. Bynens, Variabelen die van invloed zijn op de arbeidsre-integratie, systematische review, 2016.

Voor meer info: Clara Vanmuysen, persverantwoordelijke CM, 0498 23 15 99.

Over Track Abilities

Track Abilities werd in 2021 opgericht. Het biedt dienstverlening voor bedrijven om absenteïsme tegen te gaan door in te zetten op re-integratiebegeleiding, en bedrijven te helpen met de omschakeling naar een gezond aanwezigheidsbeleid. Het digitale platform werkt met eigen arbeidsdeskundige ‘track coaches’ en zet enkel in op evidence-based praktijken. Gebruikers kunnen kiezen bij welke coach ze in begeleiding gaan, ongeacht voor welke reden ze uitgevallen zijn op het werk.