HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenArbeidsongeschiktheid

Aangifte arbeidsongeschiktheid

Patiënten die arbeidsongeschikt zijn na een ziekte of ongeval, maken aanspraak op een ziekte-uitkering indien ze aan de voorwaarden voldoen. 

Hiertoe moeten ze een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid sturen naar de adviserend arts van hun regionaal ziekenfonds.

Specifiek attest

De aangifte moet gebeuren met het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Het eerste deel wordt ingevuld door de patiënt; het tweede deel door de behandelende arts.

Om de gegrondheid van de arbeidsongeschiktheid te bepalen, zijn volgende gegevens noodzakelijk: 

  • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid; 
  • diagnose of symptomatologie;
  • handtekening en datum ondertekening.

Ook het Riziv-nummer mag niet ontbreken. Bovendien is het mogelijk om contactgegevens (e-mailadres) te vermelden en de context te coderen (ICD10 en/of ICPC2).

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid is dit getuigschrift nodig om elke periode van arbeidsongeschiktheid te dekken. Bij een verlenging moeten deze periodes elkaar zonder onderbreking opvolgen. Dit geldt ook als een arbeidsongeschiktheid wordt verlengd tijdens een periode van deeltijdse werkhervatting, goedgekeurd door de adviserend arts. 

Na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid is dit getuigschrift niet meer nodig.

Tijdige indiening

De patiënt moet de eerste aangifte binnen een welbepaalde termijn bezorgen aan de adviserend arts van het regionaal ziekenfonds. Deze termijn varieert naargelang de situatie en is te vinden op de infopagina's voor leden:

Bij twijfel, raad je je patiënt het best aan om het getuigschrift binnen de twee kalenderdagen op te sturen. 

Goed om te weten

  • Het begin van de arbeidsongeschiktheid is de eerste dag waarop het werk wordt stopgezet (niet de eerste dag na de periode van gewaarborgd loon).
  • Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid worden de uitkeringen stopgezet op de einddatum die vermeld staat op de aangifte van arbeidsongeschiktheid.
  • Voor zelfstandigen kunnen de uitkeringen pas starten vanaf de datum waarop het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid werd ondertekend. Dit geldt zowel voor het eerste getuigschrift, als voor elke aangifte van verlenging.
  • Bij een volledige week arbeidsongeschiktheid, moet je de zondag als einddatum vermelden. Zo niet, verliest je patiënt de uitkering voor de zaterdag.
  • Is je patiënt in het buitenland verzekerd, moet je het internationale getuigschrift van arbeidsongeschiktheid gebruiken.
  • Is je patiënt werknemer, moet je ook een attest voor de werkgever opmaken. Hierop vermeld je begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid. Medische gegevens worden niet meegedeeld. De melding 'ziekte' of 'ongeval' volstaat.

Meer informatie

Informatie over het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid vind je op de site van het Riziv.

Ga ook naar


Download