HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenArbeidsongeschiktheid

Financiële gevolgen

Als de patiënt arbeidsongeschikt is, verliest hij een groot deel van zijn inkomen. De uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zijn immers lager dan de beroepsinkomsten.

Werknemers en werklozen

 • Werknemers
  Tijdens de periode van de primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar) bedraagt de uitkering 60% van het begrensd brutoloon. Naargelang het statuut van de verzekerde kan ze nog lager zijn.
  Vanaf het tweede jaar varieert de berekening naargelang je patiënt gezinshoofd, samenwonend of alleenstaand is.
  Lees meer op de infopagina voor leden
 • Werklozen
  De eerste zes maanden is de uitkering gelijk aan de werkloosheidsuitkering, met een maximum van 60% van het basisloon. 
  Vanaf de zevende maand  bedragen de uitkeringen 60% van het begrensd brutoloon.
  Vanaf het tweede jaar varieert de berekening naargelang je patiënt gezinshoofd, samenwonend of alleenstaand is.  
  Lees meer op de infopagina voor leden

Zelfstandigen

 • Is de zelfstandige minder dan acht dagen arbeidsongeschikt, dan ontvangt die geen uitkering. Dit is de zogenaamde carensperiode. 
 • Is de zelfstandige langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt, dan kan die een forfaitaire uitkering ontvangen vanaf de datum waarop het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid werd ondertekend. De uitkering varieert naargelang je patiënt gezinshoofd, samenwonend of alleenstaand is. Vanaf het tweede jaar is het bedrag ook afhankelijk van het al dan niet stopzetten van het bedrijf. 

Lees meer op de infopagina voor leden

Ga ook naar


Download