HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenArbeidsongeschiktheid

Gedeeltelijke werkhervatting

Werknemers

Het doel van de gedeeltelijke werkhervatting is de volledige of gedeeltelijke re-integratie van de patiënt. Het biedt een werknemer die niet meer (of nog niet) geschikt is voor het werk, de mogelijkheid om een verminderde of aangepaste activiteit uit te voeren tijdens de erkende periode van arbeidsongeschiktheid. 

Om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke werkhervatting moet de patiënt: 

  • alle activiteiten hebben stopgezet aan het begin van de arbeidsongeschiktheid (minimaal één dag) en erkend zijn als arbeidsongeschikt volgens art. 100 §1;
  • op medisch vlak een vermindering van minstens 50% behouden (art. 100 §2);
  • een job uitoefenen die verenigbaar is met zijn huidige gezondheidstoestand; 
  • de adviserend arts vooraf toestemming vragen om deeltijds te mogen werken tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. 

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen heeft de uitoefening van een deeltijdse activiteit als doel: 

  • ofwel de volledige professionele re-integratie door een aangepaste of geleidelijke werkhervatting (de periode kan worden beperkt);
  • ofwel de gedeeltelijke re-integratie op lange termijn indien een volledige werkhervatting om medische redenen onmogelijk is.

Voor de deeltijdse activiteit moet de patiënt vooraf de toestemming vragen en hebben van de adviserend arts.

Ga ook naar


Download