HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenArbeidsongeschiktheid

Professionele re-integratie

Sinds eind 2016 kan voor zieken een re-integratietraject opgestart worden. 

Met dit initiatief, dat stapsgewijs wordt ingevoerd, wil de regering voor sommige zieken de terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken via een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, of een beroepsherscholing.

Lees meer op de infopagina voor leden

Ga ook naar


Download