HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenBiosimilaire geneesmiddelen

Ondergebruik in België

Vergelijkende studies van de Europese Commissie tonen een onderbenutting van het potentieel van biosimilars in België. Zo bedraagt bijvoorbeeld het gemiddeld marktaandeel van de biosimilar van EPO in de Europese Unie 43% en van de biosimilar van Filgrastim 81% tegenover respectievelijk 1,3% en 4,5% in België. 

Dit probleem lijkt zich specifiek in de ziekenhuizen te stellen en heeft te maken met een gebrek aan kennis of vertrouwen inzake de efficiëntie en veiligheid van de biosimilars. 

In januari 2016 sloot de minister van Volksgezondheid en Sociale zaken een overeenkomst af met alle betrokken partijen (verenigingen van ziekenhuizen, specialisten, ziekenhuisapothekers, farmaceutische industrie). Dit akkoord heeft als doel: 

  • de beschikbaarheid van biosimilaire specialiteiten te garanderen in België op korte en lange termijn;
  • middelen vrij te maken voor innoverende zorg;
  • meer biosimilars te gebruiken in het ziekenhuis;
  • de arts te motiveren om een behandeling met biosimilars te overwegen bij de therapeutische keuze voor een molecule waarvan een biosimilair alternatief bestaat.

Omdat deze overeenkomst weinig beterschap opleverde, nam de overheid twee bijkomende initiatieven: 

Ga ook naar


Download