HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenConventionering

Bijzondere eisen van de patiënt

Als de patiënt bijzondere eisen stelt, is het uitzonderlijk mogelijk om de bepalingen van het akkoord niet toe te passen. De arts moet de patiënt wel vooraf informeren over de financiële gevolgen van zijn bijzondere eis.

Huisartsen

 • Niet-dringende bezoeken die op vraag van de patiënt worden uitgevoerd buiten de uren of de normale ronde van de arts.
 • Oproepen van zieken die een ongewoon grote verplaatsing voor de arts met zich meebrengen.
 • Oproepen ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag als de arts geen wachtdienst heeft en als is aangetoond dat de plaatselijke wachtdienst volstaat.
 • Raadplegingen op uitdrukkelijke vraag van de patiënt na 21 uur of op zaterdagen,
  zon- en feestdagen
  . Deze raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de huisarts om persoonlijke redenen een toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.

Geneesheer-specialisten

 • Een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer dat door of voor de patiënt wordt gevraagd om persoonlijke redenen
 • Oproepen thuis, behalve voor raadplegingen aangevraagd door de behandelend geneesheer.
 • Raadplegingen op uitdrukkelijke vraag van de patiënt na 21 uur, of op zaterdag,
  zon- en feestdagen
  . Deze raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de geneesheer-specialist om persoonlijke redenen een toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.
  Ook indien een patiënt op vraag van de arts verzocht wordt om zich tijdens bovenstaande tijdstippen in de spreekkamer aan te melden, wordt dit niet beschouwd als een bijzondere eis.

Ga ook naar


Download